January 20th, 2019

скоко-скоко?

"Мало ли в Бразилии Педров"

В русской википедии в статье "Освобождение Варшавы" среди прочего написано:

"В ночь с 23 по 24 октября была намечена крупная разведывательная операция в левобережной Варшаве. Первая группа, под командованием Ярузельского, смогла переправиться не вызвав беспокойства немцев и затаилась в руинах. Вторая группа, под командованием Кулешы, не смогла переправиться тихо и попала под сильный обстрел. Ожидавшая своей очереди третья группа, под командованием Эпштейна, вызвала немецкий огонь на себя, что позволило отойти, хоть и с потерями, второй группе. Позже, без потерь, отошла и группа Ярузельского. Этот неудавшийся рейд известен тем, что в числе командиров групп было два будущих генерала, Ярузельский (будущий генерал Войска Польского и президент Польши) и Эпштейн (будущий генерал ЦаХаЛа и посол Израиля в США)".

Ссылка со всего абзаца стоит на статью польского историка Рафала Бродацкого "Upadek Festung Warschau". Но Бродацкий просто упоминает группу разведчиков под командованием рядового Генрика Эпштейна, и ничего не пишет про его будущее:

"W czasie, kiedy żołnierze Kuleszy kryli się przed ostrzałem w ruinach mostu, nad brzegiem znalazła się trzecia grupa zwiadowców pod dowództwem szer. Henryka Epsztajna. Widząc, że koledzy są w opresji, zaczęli wystrzeliwać w niebo białe rakiety, żeby skupić ostrzał nieprzyjaciela na sobie. Niemcy jednak nie dali się zwieść. Oddział Kuleszy wycofał się ze stratami. Żołnierze Epsztajna wrócili na stanowiska wyjściowe bez problemów. Jaruzelski z żołnierzami nie zostali zauważeni. Przez całą strzelaninę siedzieli ukryci w wiklinie i wycofali się nad ranem".

Ни первый посол Израиля в США Элиягу Эйлат-Эпштейн, ни генерал АОИ Дан Эвен-Эпштейн в Польше не воевали. С чего вдруг автор статьи в википедии решил, что этот Генрик Эпштейн имеет к ним отношение - неведомо.